Իրավաբաններ

Ընտրել երկիրը

Գոռ Մարգարյան
Կառավարիչ Գործընկեր
Ալլա Հախնազարյան
Գործընկեր/Արտոնագրային հավատարմատար
Դավիթ Ամիրյան
Ավագ իրավախորհրդատու
Սերգեյ Սարուխանյան
Իրավախորհրդատու
Գուրգեն Գրիգորյան
Իրավախորհրդատու
Նունե Խաչատրյան
Իրավախորհրդատու
Վահե Պողոսյան
Իրավախորհրդատու