Արման Զրվանդյան

Էլ. փոստ

info@legelata.am

Հեռախոս

(+374 11) 520 510

Բջջային

Ավելացնել Ձեր կոնտակտային համարներում

Արման Զրվանդյան

Գործընկեր

Արման Զրվանդյանը գործընկեր է Լեգելատա ՍՊԸ-ում

Մասնագիտացում

Վարչական իրավունքի և մարդու իրավունքների հարցեր, վարչական ընթացակարգեր,
դատական քննություն Վարչական դատարանում,
դատավարություն Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում

Կրթություն

Իրավաբանական գիտությունների մագիստր (LL.M.) միջազգային հանցագործություն
և արդարադատություն, Թուրինի համալսարան - 2011թ․
Մագիստրոսի աստիճան (MA), Մարդու իրավունքների, "Էսեքս" համալսարան - 2009թ.,
Իրավաբանական գիտությունների մագիստր (LL.M.) Հայաստանի ամերիկյան համալսարան - 2007թ., 
Իրավաբանական գիտությունների բակալավր (LL.B.) , Հայաստան - 2002 թ.


Լեզուներ

Հայերեն, Ռուսերեն, Անգլերեն, Ֆրանսերեն

Մասնագիտական փորձ

Փաստաբան, Ստրասբուրգի Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան - մինչև օգոստոս 2019 թ., Ֆրանսիա,
Բարձր մակարդակի խորհրդատվության տրամադրում հետևյալ կազմակերպություններում՝ 
ՄԱԿ, Եվրոպական Խորհուրդ, GTZ, OSCE/ODIHR, Ֆոլկե Բերնադոտի ակադեմիա,
Վարչական իրավունքի և մարդու իրավունքների մասին տարբեր հիմնահարցերով - 2008թ.
Դասախոս, "Վարչական և մարդու իրավունք", Հայաստանի ամերիկյան համալսարան