Նորություններ

23/02/16Լեգելատան իր ներդրումն է կատարում Հայաստանում մարդու իրավունքների պաշտպանության գործում

Լեգելատան իր ներդրումն է կատարում Հայաստանում մարդու իրավունքների պաշտպանության գործում Դեկտեմբերի 4-ին Հայաստանի փաստաբանների պալատը և ԵԱՀԿ-ի Երևանյան գրասենյակը անցկացրեցին հերթական սեմինարը ներպետական և միջազգային դատավարություններում երրորդ կողմի մասնակցության վերաբերյալ: 

23/02/16Անվճար իրավաբանական խորհրդատվություն փոքր և միջին ձեռնարկություններին

ԱՄՆ ՄԶԳ Ձեռնարկությունների զարգացման և շուկայի մրցունակության §Ի-Դի-Էմ-Սի¦ ծրագրի անունից տեղեկացնում ենք, որ գործարար միջավայրի բարելավման նպատակով §Ի-Դի-Էմ-Սի¦-ն  տրամադրում է մաքսային ոլորտի իրավաբանական խորհրդատվություն Ծրագրի թիրախային ոլորտներում (բարձր տեխնոլոգիաներ, դեղգործություն, պտուղ-բանջարեղենի վերամշակում և զբոսաշրջություն) գործող ՓՄՁ-ներին:

1 2 3 4 5 6 7