ԼԵԳԵԼԱՏԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԿՄԱՏՈՒՑԻ ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿՈՒՄ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

25/02/16

 ԼԵԳԵԼԱՏԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԿՄԱՏՈՒՑԻ ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿՈՒՄ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

2012թ-ի հոկտեմբերի 29-ին Արարտբանկ ԲԲԸ և ներդրումների կարավարման Ինկոնֆին ընկերությունը (Գյուղական Իմպուլս հիմնադրամի անունից(RIF II)), որոնք համարվում են ՖԼԵՇ ՍՊԸ բանկի մեծամասնական բաժնետերը, և ՖԼԵՇ ՍՊԸ հիմնական բաժնետեր Բարսեղ Բեգլարյանի կողմից ստորագրվեց բաժնետիրական և անդամակցության համաձայնագիր, կնքելով գործարք, ըստ որի, Ինկոնֆին ՆԿ ՌԻՖ II-ի կողմից կառավարվող ֆոնդը համարվում է Արարատբանկի բաժնետոմսերի 10%-ի բաժնետերը:

Լեգելատա ընկերությունը հրավիրված էր Ինկոնֆինի կողմից՝ հանդես գալու որպես ներքին իրավախորհրդատու բաժնետիրական ֆոնդ ներդրումների հարցերի շուրջ:

Լեգելատան իրականացրեց բանկի ամբողջական իրավական հետազոտություն, ինչպես նաև խորհրդատվություն տրամադրեց  միջսահմանային հարկային առանձնահատկությունների և ներդրումների կառուցվածքի մասին: Լեգելատային էին հանձնարարաված նաև գործարքի նախապատրաստման հետ կապված վերանայումները, բանակցությունները և համաձայնությունները: