Մասնագիտացում

ՀԱՄԱՌՈՏ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Մեր իրավաբանները մասնագիտանում են իրենց գործունեության ոլորտներում և ձգտում են գերակատարել մեր հաճախորդների ակնկալիքները: Թեև մեր իրավաբաններից յուրաքանչյուրը կարող է վստահորեն պնդել իրենց մասնագիտացվածության վրա, մեր թիմը միշտ էլ շահագրգիռ է և պատրաստ նոր մարտահրավերների և գործերի ցանկացած նոր ոլորտում: Մեր մարդկային ռեսուրսները շարունակաբար աճում են և ապահովում մասնագիտացված թիմ, որը զբաղվում է ցանկացած հարցով: Հետևաբար, մենք ժամանակ առ ժամանակ ընդլայնում ենք մեր գործունեության ոլորտը, որպեսզի կարողանանք իրավասու լինել բոլոր կենսական կարևորության բնագավառներում այն հասարակության համար, որում ապրում և աշխատում ենք: Մեր տարբեր բնագավառների իրավաբանները աշխատում են համատեղ՝ ապահովելու անհրաժեշտ ունակություններ ու ստեղծելու նորարարական լուծումներ մեր հաճախորդների կողմից հանդիպած մարտահրավերները ընդունելու համար:  • Տնտեսական մրցակցություն
  • Բանկեր և ֆինանսներ
  • Գործարարություն և հարկեր
  • Օտարերկրյա ներդրումներ
  • Առողջապահություն և Դեղորայքներ
  • Մտավոր սեփականություն
  • Դատական և արբիտրաժային ներկայացուցչություն